, Erger dan zinloos (Titel)

Erger dan zinloos (Titel)

“First do no harm”

Wie heeft dat gezegd?

Hippocrates?

Eigenlijk niet.

De eed van Hippocrates is een van de steunpilaren van geneeskunde, begint met:

“First, do no harm”.

De uitspraak benadrukt het principe van minimalisatie, het principe van nut (principle of utility). De utilitaristische filosofie zegt dat voor je iets wil repareren je zeker moet zijn dat je iets niet verder kapot maakt.

Ironisch is dat Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunde, dit nooit heeft gezegd. Het was oorspronkelijk ook geen deel van de eed van Hippocrates.

Het werd later toegevoegd bij de opkomst van de moderne wetenschappen in de 19e eeuw. First do no harm, want sommige zaken zijn niet zinloos, ze zijn erger dan zinloos, ze maken dingen erger. “erger dan zinloos”

, Erger dan zinloos (Titel)

Hippocrates was een grote voorstander van bloedlaten en bloedlaten was een gebruik dat zijn oorsprong vindt in de oude Mediterraanse regio.  Dit had te maken met de balans van de vier humoren. Door mensen geleidelijk te laten uitbloeden zou deze balans van lichaamsvloeistoffen hersteld worden.

Dit gebruik werd nog gebruikt in de 19e eeuw. Wat ik geweldig vind is dat een van de meest bekende slachtoffers van bloedlaten George Washington was, een van de founding fathers van de Verenigde Staten. Later in zijn leven werd hij op een dag wakker met keelpijn, hij was een grote voorstander van bloedlaten. Alzo liet hij zijn dokters (of slagers) uitnodigen om een bloedlating uit te voeren. De komende vier dagen verloor hij in totaal meer dan drie liter bloed. In de geschiedenisboeken wordt het voorval als volgt beschreven: “Desondanks de ingreep overleed hij vier dagen later”.

Sommige van ons zouden zeggen dat hij is overleden dankzij de ingreep. De ironie hier is dat dit gebruik tweeduizend jaar heeft standgehouden. Om deze reden is het belangrijk om het principe van “do no harm” in gedachte te houden. Wanneer men de wetenschappelijke methode uit het oog verliest worden alledaagse praktijken, net zoals bloedlaten, niet gebaseerd op wetenschap maar op bijgeloof, anekdotes en moraliteit.

We kijken in 2020 terug op deze handelingen als zijnde ‘achterhaald & rechtuit insane’

Wat ons direct brengt bij het volgende:

Financiële surveillance, het KYC-systeem (Know Your Customer) en anti-witwaswetten zijn op dezelfde manier tot stand gekomen. Ons moderne bankensysteem heeft ons in de jaren ’70 de ‘Bank Secrecy Act’ (BSA) gegeven.

, Erger dan zinloos (Titel)

De BSA is gebaseerd op het idee dat slechte mensen geen toegang tot geld horen te hebben. Zolang we in dit denkkader degene met autoriteit vertrouwen om ons te vertellen wie die slechte mensen zijn werkt dit systeem.

Dat is als deze autoritaire figuren zelf geen slechte mensen zijn. Als je dit idee bekritiseerd hoor je als antwoord geen feiten, data of wetenschap, maar word je beschuldigd van geen moraliteit te bezitten.

Je gelooft niet dat onze kinderen beschermd moeten worden, want de criminelen met geld gaan slechte dingen doen. Het is moeilijk deze slechten dingen te vervolgen, dus gaan we achter het geld aan.

Werkt deze aanpak?

Nee. Maar moest deze methode zinloos zijn zou dat oké zijn, maar het is niet zinloos, het is erger dan zinloos. Het is enorm schadelijk.  Een deel van de reden dat mensen geen geld hebben en niet mee kunnen doen in de wereldeconomie is dat een kleine minderheid beslissingsrecht heeft over wie toegang tot geld krijgt en wie niet.

Dit start met het fundamentele idee dat identiteit een vereiste is voor elk begin- en eindpunt in elke transactie in ons financiële systeem dat miljarden mensen buitensluit.

In de tijd van het internet zijn we niet opgeschoten in termen van financiële inclusie, we zijn er zelfs op achteruit gegaan. Volledige landen, volledige continenten zijn niet geconnecteerd met de wereldeconomie.

Dit om de moralistische bourgeoisie het idee te geven dat we veiliger zijn wanneer bureaucraten beslissen wie toegang krijgt tot geld en wie niet. Witwassen gebeurt elke dag maar er zijn sommigen die kunnen witwassen zonder consequenties.

In onze wereld is er zoiets als een vergunning om te mogen witwassen.

Dat is de magische bankvergunning. Wie doet er mee aan witwassen?

Banken, ze hebben het geld, ze wassen wit.

Statistieken tonen keer op keer aan dat banken witwassen, het is zelfs hun voornaamste bezigheid.

Ze doen dit voor overheden, voor inlichtingendiensten die terroristen financieren en ze doen het voor drugskartels.

Een van de meest hilarische voorbeelden van deze praktijken in de moderne wereld is wanneer een bepaalde enorme bank hun loketramen liet aanpassen om een specifieke Samsonite koffer te doen passen. De Samsonite koffer in kwestie was de favoriete koffer van drugskartels.

Het witwassen van geld is dagelijkse routine voor banken, wanneer ze gepakt worden betalen ze een boete, niemand gaat naar de gevangenis en het bankieren gaat verder alsof er niets gebeurd is.

Dit betekent dat het een fundamenteel deel is van zakendoen.

Er is stimulans om deze praktijken verder te zetten, de valse regulaties worden misbruikt om competitie uit de weg te ruimen.

Een van de redenen dat het zo moeilijk is om de concurreren met traditioneel bankieren aan de hand van technologie is dat regulaties ervoor zorgen dat je geen kans maakt. Je moet toestemming vragen en het antwoord zal altijd ‘nee’ zijn. Tenzij je een bankvergunning kan betalen; en een witwasvergunning; en de boetes die hiermee gepaard gaan.

Erger dan zinloos.

Ik ben van mening dat dit onderwerp deel moet zijn van elk gesprek. We hebben het samen over de revelaties van Snowden, grote schaal surveillance van onze maatschappijen via het internet. Maar wat we niet bespreken is de meest alomtegenwoordige, meest indringende vorm van surveillance bestaat als een internationaal netwerk van totalitaire financiële surveillance.

Elke keer dat je een debietkaart gebruikt, elke keer dat je een creditkaart gebruikt, elke keer dat je je bankrekening gebruikt, elke transactie is zichtbaar voor elke inlichtingendienst die toegang heeft tot het netwerk.

Wanneer mensen Bitcoin bekritiseren zeggen ze dat het het darknet zal versterken. Wat is het darknet? Het darknet is een netwerk dat onzichtbaar is voor de meeste onder ons, het werkt op of parallel aan het internet en maakt illegale praktijken mogelijk.

Het echte dark net wordt onderhouden door intelligentiediensten, zij begaan dagelijks misdaden tegen de mensenrechten.

Ze orkestreren een totalitair financieel surveillance netwerk dat iedereens locaties, voorkeuren, politieke voorkeuren in de gaten houdt. Zelfs het type porno dat iemand kijkt.

Alles is verbonden aan uw financiële leven.

Dit type totalitaire surveillance is het dark net, ze zijn niet vies van het concept, ze willen gewoon niet dat wij er ook een hebben.

Erger dan zinloos, want dit systeem zorgt ervoor dat tweeënhalf miljoen mensen in een wereld leven zonder toegang tot financiële diensten. Zes miljard als je hun families en minimale toegang tot simpele financiële diensten, maar niet de westerse power banking, erbij telt.

Hier gaat het over, die zes miljard.

Waarom doet Bitcoin ertoe?

Omdat het ons de mogelijkheid bied een systeem te bouwen waar we dit traditionele balans van privacy omdraaien.

Wat is privacy?

Privacy hebben we, niet omdat iemand ons het geeft maar omdat het ons recht is, je wordt er mee geboren. Je hebt het voor altijd en dit is direct verdacht.

Geheimhouding is het vermogen van een overheid dat haar burgers moet dienen kan opereren zonder toestemming van de stemmers. Het vermogen om democratische controle te omzeilen, auditibiliteit te omzeilen en verantwoordelijkheid te omzeilen.

Zo kunnen ze miljarden investeren in zwarte projecten die terrorisme financieren en drugskartels steunen.

Wie financiert ISIS?

Ons belastinggeld. Dat is de ongemakkelijke waarheid, niet Bitcoin, maar dollars, rubles, yuan.

Witwassen is een overheidsactiviteit die wordt ondersteund door banken, terrorisme is een overheidsactiviteit die wordt ondersteund door banken.

En toch hebben ze het lef te stellen dat wanneer mensen in privacy deelnemen aan de globale economie er chaos en anarchie zal uitbreken. Wat gebeurt er als mensen anoniem kunnen handelen?

Niets. Mensen handelen al duizenden jaren anoniem, met het beste, meest gebruikte, meest privé peer-to-peer betalingsmiddel allertijden, cash.

We hadden het duizenden jaren, en toen in de jaren ’70 besloten we plots dat het gevaarlijk is. Toen zijn we overgestapt op een totalitaire financiële surveillance.

Het is alomvattend, krachtig en allemaal geheim, dat is totalitair. Het is fascistisch. Toch geloven we dat om onze kinderen te beschermen we al onze transacties zichtbaar moeten uitvoeren maar die van overheden in alle anonimiteit mogen gebeuren.

Ik ben van mening dat het andersom hoort. Wat als we dit omdraaien? Ik denk dat dat snel moet gebeuren, want het is een van de reden dat de wereld nu zo chaotisch is.

Wil je terrorisme veroorzaken? Snij mensen af van de wereld economie, houdt ze in armoede, maak korte metten met  gerechtigheid en je krijgt oorlog.

Martin Luther King zei: “Peace is not the absence of war, it is the presence of justice”.

En gerechtigheid begint met mensenrechten. Wat we doen met Bitcoin is niet enkel spelen met geld, rijk worden, de volgende ICO creëren, de volgende whale, de volgende klasse rijken.

We maken vrede met gerechtigheid, gerechtigheid start met de mogelijkheid voor elk mens op deze planeet om te handelen in vrijheid en privacy met iedereen overal.

Niet censureerbaar, niet te stoppen, anoniem. Je denkt dat de discussie over blocksize erg was?

Er zijn mensen die nu werken aan het volgende niveau van Bitcoin met zero-knowledge-proofs en confidential transactions, massive scale CoinJoins, onion-routed betalingskanalen.

Ontraceerbaar en niet te stoppen. Mensen vragen mij wat ik het grootste probleem vind aan bitcoin.

Scaling?

Fraude?

Centralidatie van mining?

Nee, te weinig anonimiteit. Dit moet veranderen voor Bitcoin te populair wordt. Adoptie van een platform zonder de nodige privacy is extreem gevaarlijk.

Wat we nodig hebben is alomtegenwoordigheid van privacy, niet enkel de optie van privacy.

Er mag geen transactie zijn die niet anoniem gebeurd.

Wat interessant is, als je banken vraagt of ze anoniem willen handelen zeggen ze allemaal ja.

Hun distributed ledger technologie wordt gebouwd op anonimiteit, ze gebruiken range proofs, zero knowledge solutions, mixers en confidential transaction.

Ze willen een confidentieel en anoniem systeem voor hun schikkingen.

Waarom?

Omdat ze de klootzak aan de andere kant van de tafel die de concurrerende bank runt niet kunnen vertrouwen. Omdat ze elkaar niet kunnen vertrouwen bouwen ze privé blockchain, ze zullen er voor zorgen dat ze betrouwbaarheid, privacy, anonimiteit, encryptie en ontkenbaarheid hebben in hun eigen netwerken.  Zo kunnen ze doorgaan met de normale gang van zaken.

Zij zullen hun geheimhouding behalen, de vraag is lukt dat ons ook?

Zullen we deze technologie gebruiken om de wereld te bevrijden?

Houden we ons aan het gezegde

“First, do no harm”?